Flaggstang i tre.
Liten flaggstand på 2,3 meter.
Inkl. flagg

Inkl. betong lodd.