RAMMETELT 6 meters bredde
Bredde: 6 meter
Lengden forlenges med 3 meters moduler

Høyde vegg: 2,20 meter
eller vi kan levere med vegghøyde 3 meter

Møne høyde: 3,50 meter med 2,20 ben.

Teltene leveres med kraftig 700 til 750 g/m2 PVC duk som er lakkert på begge sider.
Flammehemmende etter den Europeiske standarden
Kraftig, selvbærende ramme av aluminium og stål.
Oversikt over hvor mange personer det er plass til i de forskjellige teltstørrelsene beregnet sittende ved langbord:

Rammetelt 6x3 meter  18 stk.
Rammetelt 6x6 meter  36 stk.
Rammetelt 6x9 meter  54 stk.
Rammetelt 6x12 meter 72 stk.
Rammetelt 6x15 meter 90 stk.
Rammetelt 6x18 meter 108 stk.
Rammetelt 6x21 meter 126 stk.
Rammetelt 6x24 meter 144 stk.
Rammetelt 6x27 meter 162 stk.
Rammetelt 6x30 meter 180 stk.
Rammetelt 6x33 meter 198 stk.
Rammetelt 6x36 meter 216 stk.
Rammetelt 6x39 meter 234 stk.
Rammetelt 6x41 meter 246 stk.
OSV


Valgfritt i forhold til hvor mange vindu/vegg/dører du ønsker.

Leveres vanligvis med 50% vindu/vegg
samt tilstrekkelig med dører.

Sikring enten jordspyd eller betonglodd.